งานสัมมนา : « ธุรกิจปลายทาง : ประเทศไทย »

24 มิ.ย. 2021

This conference took place in presence of His Excellency, the Ambassador of Thaïland in Paris, Mr. Sarun CHAROENSUWAN, the Honorary Consulate of THailande in Monaco, Maître Régis BERGONZI, the President of the Honorary Consulates Association in Monaco, Mr. Guillaume ROSE, Directeur of the Monaco Economic Board, Mr. Worawut SOMWANGPRASERT, Minister, Department of International Trade Promotion, Ms. Cherdchan ARUNRAT, Minister-Counsellor, Board of Investment and Ms.Worapa ANGKHASIRISAP, Director, Tourism Authority of Thailand.

This conference included three presentations about : Thailand Trade Promotion and the Bangkok Gem & Jewelry Virtual Trade Fair 2021, BOI Services to support your Business Development in Thailand and Thailand Re-opening for tourism. The presentations was followed by a great networking session where professionals from all industries had the opportunity to exchange directly with the relevant authorities.


Cocktail with the Thai community living in Monaco, in presence of : His Excellency, the Ambassador of Thaïland, Mister Sarun CHAROENSUWAN, the Honorary Consul of Thailand in Monaco, Maître Régis BERGONZI, the President of the Honorary Consulates Association in Monaco, Mister Marc LECOURT.

This great cocktail taking place in the Salon Saphir of the Farimont Hotal was the opportunity for the Ambassy and Honorary Consulate representatives to meet the Thai community directly and to exchange about the different aspects of their lives in Monaco.

ข่าว-กิจกรรม

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรไทยในโมนาโกแจ้งให้คุณทราบ

 

Business Destination : Thailand

Business Destination : Thailand

Business Destination Présentiel uniquement, nombre de places extrêmement limité ! THAILANDE Mercredi 23 juin de 14h30 à 16h30 Salon Grand Prix du Fairmont Monte-Carlo...

Régis Bergonzi กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ โมนาโก

Régis Bergonzi กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ โมนาโก

โดยคำนึงถึงคณะกรรมการกงสุล ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช… พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยทรงแต่งตั้งนาย Régis Bergonzi...