Régis Bergonzi กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ โมนาโก

16 มิ.ย. 2021

โดยคำนึงถึงคณะกรรมการกงสุล ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช… พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยทรงแต่งตั้งนาย Régis Bergonzi เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ของประเทศไทยในโมนาโก นาย Régis Bergonzi ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรไทยในอาณาเขตของโมนาโก

ข่าว-กิจกรรม

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรไทยในโมนาโกแจ้งให้คุณทราบ

 

Business Destination : Thailand

Business Destination : Thailand

Business Destination Présentiel uniquement, nombre de places extrêmement limité ! THAILANDE Mercredi 23 juin de 14h30 à 16h30 Salon Grand Prix du Fairmont Monte-Carlo...